Belediyeler ve Altyapı Tesisleri
Bina & Tesis Yönetimi
Enerji
Biyomedikal
Madencilik
Petrol & Gaz
Servis Operasyonları
Limanlar
Ulaştırma
Üretim Tesisleri
Elektrik Dağıtım
AnaSayfa | İletişim | E-Mail
Üretim Tesisleri
Verimliliği arttırmak için kanıtlanmış ve uygun maliyetli bir çözüm Günümüzde, üretim tesislerine sahip firmalar rekabetçi piyasaya uyum sağlamak ve sürekli gelişmek için varlıklarını akıllıca kullanmalıdır. Proses üretimi yapan firmalar için ekonomik getiri ve şirketin başarısını, sabit varlıklar ve operasyonel verimlilik belirlemektedir. Ayrık üretim yapan firmalarda ise demirbaş güvenilirliği ve uygunluğu, üretim kayıplarını azaltarak üretimde verimin ve operasyonel kapasitenin arttırılmasında önem arz etmektedir.

Infor EAM üretim tesisleri için kabiliyetli ve akıllı bir çözümdür. Infor EAM üreticilere, varlıkların üretim verimliliğini arttıracak, duruş zamanlarını azaltacak, sektörel regülasyonlara ve güvenlik kurallarına uyumluluğunu arttıracak şekilde yönetilebilmesi için kanıtlanmış ve uygun maliyetli bir sistem sunmaktadır.


Infor EAM'in üretim tesislerinde kullanımı şu faydaları sağlayacaktır;
 • Operasyon, stok ve malzeme maliyetlerinin azaltılması
 • Sabit varlıkların korunmasının sağlanması
 • Üretim ve gelirlerin arttırılması
 • Sektörel regülasyonlar ve güvenlik kurallarına uyumluluk
 • Üretimin arttırılması ve kayıpların minimize edilmesi
Infor EAM'in proses ve ayrık üretim yapan firmalar için sektöre özel bazı uygulamaları şöyledir;
 • Demirbaş Hiyerarşisi: Proses üretimi yapan firmalar için sistem ve pozisyonlar bazında hiyerarşi oluşturulabilir ve böylelikle demirbaşın gerçek maliyeti izlenebilir.
 • Depo Yönetimi: Gerçek zamanlı depo yönetimi ile satınalama üzerindeki kontrolün ve verimin arttırılmasıyla stok ve malzeme maliyeleri azaltılır.
 • Bakım Yönetimi ve Takvimleme: Fazla mesai ve boş zamanların azaltılmasıyla bakım işgücünün verimli kullanımını ve bakım faaaliyetlerinin verimli bir şekilde planlanmasını sağlanır.
 • Muayene Yönetimi: Muayene rotalarının ve muayene noktalarının planlanması ve kontrolü sağlanır.
 • Sektörel Regülasyonlar ve Güvenlik Kurallanına Uyumluluk: Infor EAM ile tüm uygunluklar iş planları, ekipmanlar ve lokasyonlar üzerine tanımlanmakta ve işletme ve bakım ekipleri arasında elektronik ortamda koordinasyon kurulmasını sağlanmaktadır. İşlere doğru kişiler atanmakta, kurulan iş akışları aşılamaz olduğundan sahada meydana gelebilecek olası kazalar önlenmektedir. Ayrıca güvenlik tedbirleri kişilerin insiyatifinden çıkmaktadır.
 • Garanti Yönetimi: Kullanıcıların demirbaş garantilerini takip etmesi ve garanti taleplerini işletmesi sağlanır ve böylelikle garantilerden maksimum ölçüde yararlanılması mümkün olur.
 • Demirbaş Analizleri: Üreticilerin demirbaş arızaları, demirbaş maliyetleri, bakım ekibi performansı gibi detaylı analizlere sürekli ulaşabilmesi sağlanır.
 • Bütçe Yönetimi: Bakım operasyonlarına ait bütçe planlamasını, gerçekleşen harcamaların belirlenip kaydedilmesini, kontrolünü ve analzini otomatikleştirir ve etkim bir bakım operasyon bütçe yönetimi sağlanır.
 • Enerji Verimliliği Yönetimi: Özellikle üretim maliyetlerinde enerjinin oranı yüksek olan firmalarda enerji izleme ünitelerinden sürekli veri toplanır, bu veriler uluslararası standartlarda raporlanır (Co2 raporlamaları, GAS indexleri vs.). Infor EAM ASE bu verileri değerlendirilerek otomatik iş emri, alarm, ekipmanın değiştirilmesi gibi sonuçlara ulaşan bir yönetim sistemi sunmaktadır.
Adres:Atatürk Bulvarı Ata 2/3 Plaza Kat: 7 No:65 - 66 Ataşehir / İSTANBUL
Tel: +90 216 545 90 78
Fax: +90 216 545 90 79
E-Mail: info@bilgiyon.com.tr
© Copyright 2011 BilgiYön Yazılım