Belediyeler ve Altyapı Tesisleri
Bina & Tesis Yönetimi
Enerji
Biyomedikal
Madencilik
Petrol & Gaz
Servis Operasyonları
Limanlar
Ulaştırma
Üretim Tesisleri
Elektrik Dağıtım
AnaSayfa | İletişim | E-Mail
Petrol & Gaz
Infor EAM Petrokimya tesisleri için varlıkların verimliliğini arttıracak, duruş zamanlarını azaltacak, sektörel regülasyonlara ve güvenlik kurallarına uyumluluğunu arttıracak şekilde yönetilebilmesi için kanıtlanmış ve uygun maliyetli bir sistem sunmaktadır.

Infor EAM'in petrokimya tesislerinde kullanımı şu faydaları sağlayacaktır;
 • Operasyon, stok ve malzeme maliyetlerinin azaltılması
 • Sabit varlıkların korunmasının sağlanması
 • Sektörel regülasyonlara uyum ve izlenebilirlik
 • Güvenlik kuralları ve prosedürlerinin yönetimi
 • Sistem güvenirliğinin arttırılması ve kayıpların minimize edilmesi
Infor EAM'in petrokimya süreçleri için sektöre özel bazı uygulamaları şöyledir;
 • Demirbaş Ömür Analizi: Demirbaşların güvenilirlik, bakım maliyetleri, enerji maliyetleri gibi değerlerin incelenmesi sonunda sistem kriterlere uyan ekipmanlar için yatırım planlama yapılmaktadır. Yatırım planlama isteği yapılan ekipmanlar gerekli onaylardan sonra satınalma planlarına alınmaktadır.
 • Vana ve Demirbaş Etiketleme ve Doğrulama: Sahada bulunan yüzbinlerce ekipman, vana ve kontroller sahada kritik öneme sahip iken bunların etiketlenmesi, takibi, olması gereken konumlarını bilmek takibi zor süreçlerdir. Infor EAM mobile çözümler ve ekipman konfigürasyon yetenekleri ile vanaların ve kritik kontrollerin tanımlanması, konfügirasyon bilgilerinin ve loglarının tutulması, yapılacak iş ile ilgili vana veya kontrolün doğru olduğunun Rfid tag kontrolleri yardımı ile doğrulama alınması ve yapılan işlemin loglanarak izlenebilir olması sağlanabilmektedir.
 • Mobile Çözümler ve Onay Sistemleri: Saha da kullanılan mobile çözümler ile sahada gezen personellerin vana, açma kapama takipleri, iş emri yönetim ve onay faaliyetleri, ölçüm alma ve kontrol emirleri, konfigörasyon kontrolleri ve vardiya log bookları gibi bir çok fonksiyon takip edilebilmektedir.
 • Bakım Güvenilirlik Analizleri (Maintenance Rel.): Bakım güvenirlik analizleri ile bakım sisteminin uluslararası güvenirlik analizleri yapılabilmektedir.
 • Vardiya Operasyonlarının Yönetimi: Çeşitli zamanlarda hangi vardiya da hangi pozisyonarda kimlerin en az bulunması gerektiği, tesiste gelecek günler için kimlerin planlanabileceği, hangi personel seçilirse en az fazla mesai maliyeti yaratır gibi vardiya operasyonlarının çözümü için geliştirilen vardiya yönetim sistemi kullanılabilmektedir.
 • Demirbaş Hiyerarşisi: Proses Petrokimyai yapan firmalar için sistem ve pozisyonlar bazında hiyerarşi oluşturulabilir ve böylelikle demirbaşın gerçek maliyeti izlenebilir.
 • Depo Yönetimi: Gerçek zamanlı depo yönetimi ile satınalama üzerindeki kontrolün ve verimin arttırılmasıyla stok ve malzeme maliyeleri azaltılır.
 • Bakım Yönetimi ve Takvimleme: Fazla mesai ve boş zamanların azaltılmasıyla bakım işgücünün verimli kullanımını ve bakım faaaliyetlerinin verimli bir şekilde planlanmasını sağlanır.
 • Muayene Yönetimi: Muayene rotalarının ve muayene noktalarının planlanması ve kontrolü sağlanır.
 • Sektörel Regülasyonlar ve Güvenlik Kurallanına Uyumluluk: Infor EAM ile tüm uygunluklar iş planları, ekipmanlar ve lokasyonlar üzerine tanımlanmakta ve işletme ve bakım ekipleri arasında elektronik ortamda koordinasyon kurulmasını sağlanmaktadır. İşlere doğru kişiler atanmakta, kurulan iş akışları aşılamaz olduğundan sahada meydana gelebilecek olası kazalar önlenmektedir. Ayrıca güvenlik tedbirleri kişilerin insiyatifinden çıkmaktadır.
 • Garanti Yönetimi: Kullanıcıların demirbaş garantilerini takip etmesi ve garanti taleplerini işletmesi sağlanır ve böylelikle garantilerden maksimum ölçüde yararlanılması mümkün olur.
 • Demirbaş Analizleri: Üreticilerin demirbaş arızaları, demirbaş maliyetleri, bakım ekibi performansı gibi detaylı analizlere sürekli ulaşabilmesi sağlanır.
 • Bütçe Yönetimi: Bakım operasyonlarına ait bütçe planlamasını, gerçekleşen harcamaların belirlenip kaydedilmesini, kontrolünü ve analzini otomatikleştirir ve etkim bir bakım operasyon bütçe yönetimi sağlanır.
 • Enerji Verimliliği Yönetimi: Özellikle Petrokimya maliyetlerinde enerjinin oranı yüksek olan firmalarda enerji izleme ünitelerinden sürekli veri toplanır, bu veriler uluslararası standartlarda raporlanır (Co2 raporlamaları, GAS indexleri vs.). Infor EAM ASE bu verileri değerlendirilerek otomatik iş emri, alarm, ekipmanın değiştirilmesi gibi sonuçlara ulaşan bir yönetim sistemi sunmaktadır.
Adres:Atatürk Bulvarı Ata 2/3 Plaza Kat: 7 No:65 - 66 Ataşehir / İSTANBUL
Tel: +90 216 545 90 78
Fax: +90 216 545 90 79
E-Mail: info@bilgiyon.com.tr
© Copyright 2011 BilgiYön Yazılım