Belediyeler ve Altyapı Tesisleri
Bina & Tesis Yönetimi
Enerji
Biyomedikal
Madencilik
Petrol & Gaz
Servis Operasyonları
Limanlar
Ulaştırma
Üretim Tesisleri
Elektrik Dağıtım
AnaSayfa | İletişim | E-Mail
Madencilik
Bakım Yönetimi
 • Periyodik Bakımların Takibi
 • İnspeksiyonların takibi ve yönetilmesi
 • Kalibrasyonların takibi ve yönetilmesi
 • Kestirimci bakım faaliyetlerinin yönetilmesi ve bu faliyetlerin tarihçesinin tutulması
 • Güvenlik (Safety) Kontrollerinin Yönetilmesi
 • Makinelerin kullanım istatistikleri sayesinde bakım zamanları ile çalışma planlarının çakışmasının engellenmesi
 • Sayaç tabanlı bakım ve zaman tabanlı bakımların kullanım istatistiği bazlı bir arada planlanabilmesi
İş Yönetimi
 • Elemanların vardiya takvimlerinin ve izinlerinin yönetilmesi
 • Eğitim ve vasıfların takip edilmesi
 • İş tipi - Yer - Ekipman - gibi kaynaklar ile vasıf ilişkileri kurularak kişi yönlendirmelerinin yönetilmesi
 • İş emri yönetimi ile İş gücü performans değerlendirmeleri
 • Delay takibi ile iş gecikme sebeplerinin analiz edilmesi (Delay 1 - Yol sebepli gecikme, Delay 2 - Malzeme Bekleme ..)
 • Güvenlik Talimatları (Safety Instructions) Takibi
 • Sahada çalışma izinlerinin takibi
 • İş gücü ihtiyacının ortaya çıkarılması ve taşeron ihtiyacının bulunması
 • Kısa ve orta vade eleman planlama yapılması.
 • İş Gücü Dengeleme ve Çizelgeleme fonksiyonalitesi ile makine ve işçilik gibi kısıtların planlanması
 • Sahadan gelen isteklerin toplanarak önem derecesine gore düzenlenmesi ve planlanması
 • Yapılan planlamalar konusunda arıza bildirimi yapan kişilerin şifrelerini girerek anında bilgi alabilmesi
 • Arıza sebebi ile üretimde olabilecek yavaşlamaların takibi
 • Sahadaki minor ve major arızaların takibi
 • Üretim duruşu yaşanmaması için sürekli yer değiştiren komponentlerin tarihçelerinin takibi (Sahadaki ekipmanlar bakıma alınmak yerine ilgili parça söküp bakımı gelen parçanın bakıma alınması ile makinelerin çalışma sürelerinin uzatılması),
 • Tekerlekler de komponentler gibi bakım takvimlerine dahil olması ve tarihçe takibi.
 • Komponent ve yedek parçaların iç ve dış tamir süreçlerinin takibi
 • Komponent ve yedek parçaların sure ve sayaç bazlı garanti zamanları ve anlaşmalarının takibi.
 • Elemanların çalıştıkları işlerde iş emri takibi ve çalışma saatlerinin girilmesi ile günlük net çalışma saatlerinin takibi
 • Proje işlerinin proje modülü kullanılarak bütçe - safha - kaynak olarak takibi
Demirbaşlar
 • Demirbaşların tüm bilgileri ile tanımlanması
 • Demirbaşların döküman yönetim sistemi ile dökümanlarının takip edilmesi
 • Demirbaşların yerlerinin takip edilmesi
 • Hareket eden demirbaşlar da iş emri verilerine gore son yerin bulunabilmesi
 • Amortisman hesaplamaları yapılması
 • Demirbaşın bakım - yedek parça - arıza - duruş gibi maliyetlerinin analiz edilmesi marka - model farkları ile performans değerlerinin karşılaştırılması
 • Demirbaşların değiştirme kararlarının verilmesi
Malzeme ve Depo Yönetimi
 • Depoların tanımlanması ve yönetimlerinin sağlanması
 • Raf - garanti -seri - lot takiplerinin yapılması
 • Sahadan dönen parçaların kolayca depolara alınabilmesi
 • Sahaya çıkacak parçalar için onay sistemi
 • Stok tahmin ve otomatik sipariş sistemi ile kullanım istatistikleri bazlı malzeme planlamaları yapılması
 • Gelecek te yapılacak bakımlar değerlendirilerek otomatik sipariş çalışması
 • İş önceliğine gore depodaki malın aloke edilmesi veya siparişe rezervasyon koyulması
 • Malzeme dökümanları, üretici kodları, MSDS bilgileri gibi bir çok bilginin takibi
Satınalma ve Teklif Yönetimi
 • Malzeme ihtiyaçlarından otomatik satınalmalar yaratılması
 • Satınalma anlaşmaları- koşulları - Miktar anlaşmaları takibi
 • Satınalma elektronik onay sistemi
 • Teklif aşamalarının yönetilmesi
 • İndirimlerin takibi
 • Ek maliyetlerin takibi
 • Alım - kalite kontrol işlemlerinin takibi
 • Tedarikçi değerlendirme sistemi
 • Satınalma ödeme onay sistemi
 • Faturaların takibi
 • Taşeron alımlarının yönetilmesi
 • Servis alımlarının yönetilmesi
 • Bütçe Yönetimi
 • Bütçe yönetimi modülü ile bütçe periyodları belirlenip bu bütçelerin hangi departman - İş tipi - ekipman - yer - departman - Cost code gibi bir çok bilgi bazında sistemin bütçe yaratmasını sağlamak ve bu bütçelere gore satınalma gibi harcamaların ek onaya tabi tutulması veya durdurulması
Entegrasyon
 • Maden müşterilerimizde resmi muhasebe defterlerine yapılan malzeme ve satınalma bilgilerinin gönderilmesi şeklinde bir entegrasyon bulunmaktadır.
 • İnsankaynakları bordro sisteminden eleman maliyetlerinin alınması şeklinde bir entegrasyon bulunmaktadır.
Barkod ve Mobil Sistemler
Yer altında mobil el aletleri ile Infor EAM kullanımı. Ayrıca yeraltı depoları dahil olmak üzere Barcode kullanımı bulunmaktadır.

Analiz Araçları
Analiz ve tahmin amaçlı olarak kullanılan Analitics aracı ile
 • Infor EAM kullanılarak demirbaş verileri toplanır
 • Farklı kaynaklardan toplanan veriler analiz edilerek Infor EAM verileri ile birleştirilerek gelecekle ilgili senaryolar üretilir ve performans tahminleri yapılır
 • Arıza sıklıkları, süreleri, çalışır durumda olma oranları, planlı bakım maliyetleri ile ilgili detay bilgiler ışığında karar alıcıların optimal kararlar alarak performans ve verimliliğin arttırılması sağlanır.
Adres:Atatürk Bulvarı Ata 2/3 Plaza Kat: 7 No:65 - 66 Ataşehir / İSTANBUL
Tel: +90 216 545 90 78
Fax: +90 216 545 90 79
E-Mail: info@bilgiyon.com.tr
© Copyright 2011 BilgiYön Yazılım