INFOR EAM
Infor EAM EE
Infor EAM EE Hakkında
Ana Modülleri
Özel Modüller
Teknolojisi
Dokümanlar
Infor EAM BE Business Edition
Infor EAM BE Hakkında
Infor EAM AS
Infor EAM AS Hakkında
Modülleri
Dokümanlar
GENERAL ELECTRIC MES
AnaSayfa | İletişim | E-Mail
Infor EAM EE Teknolojisi
Infor EAM 8.3 mimarisi, iş performansı ve değer arttıran yeni teknolojilere, en kısa sürede entegre olma esasına dayanır. Infor EAM 8.3, günümüzün iş koşullarını karşılamak ve gelecekte başarıyı garantilemek için doğru tanımlanmış bir teknoloji yol haritası sağlar.

Infor EAM (Datastream), endüstrinin ilk tamamen Web-Mimarili demirbaş yönetim sistemidir. Kullanıcılar Infor EAM (Datastream)'e herhangi bir yerden standart bir Internet Browser yazılımını kullanarak ulaşabilirler, ki bu da network trafiğinin en aza indirgenmesi ve donanım maliyetlerinin düşürülmesini sağlamaktadır. Java ve XML gibi açık Internet standartları üzerinde geliştirilmiş olması sayesinde Infor EAM (Datastream) kolaylıkla diğer kurumsal sistemlerle entegre edilebilir.

Oracle Developer 6i kullanılarak geliştirilen Infor EAM (Datastream), Oracle'ın Internet Application Server (IAS) ve Oracle 8i veritabanı sisteminin sunduğu prosedürleri kullanmak sureti ile kullanıcıya veritabanı bütünlüğünü, güvenilirliğini garantiler ve ölçeklenebilir kurumsal bir yazılım sunar. Modern LAN ve WAN sistemleri üzerinde network trafiğini en aza indirgeyen Infor EAM (Datastream), bilgisayar donanımlarının en etkin biçimde kullanımına olanak verir. Yazılım birden çok donanım platformuna kolaylıkla taşınabilir yapıdadır.

Infor EAM (Datastream)'nin bakım fonksiyonları, faaliyetlerin etkinliğini arttırmak ve bakım giderlerini en aza indirgemek amacıyla kullanıcıya yardımcı olur. Sağlık, Ulaşım, Gıda, Madencilik, Tekstil, Enerji, İletişim, Servis ve Hizmet gibi pek çok değişik sektörde uygulanmış olan Infor EAM (Datastream) aşağıda kısaca listelenen gelişmiş özellikleri ile mevcut demirbaş takip fonksiyonlarının hızlandırılmasını sağlamıştır:
  • İş Akışı/İş Prosesleri şablonları, ekranlara giriş yetkileri ve takip fonksiyonlarını görev veya iş bazında belirleyerek bilgi giriş-çıkış işlemlerinin hız ve doğruluğunu arttırır.
  • Barkod veya el bilgisayarları kullanarak hareketli demirbaş ve malzemelerin gerçek zamanlı takibi gerçekleştirilir.
  • ISO 9000 ya da diğer endüstriyel sertifikalar ile ilişkili tüm bilgilerin otomatik olarak saklanmasını sağlayan rapor paketleri kullanılır.
  • Her bir teknisyenin sadece elindeki iş ile ilgili alanları görmesini sağlayan endüstriye özel ekran, form ve raporlar kullanılır.
Web Servisleri
Web Servisleri günümüzün lider kurumsal çözümlerinde anahtar mimari özelliklerden biridir. Tüm yazılım sağlayıcıları, kendi ürünlerinin Web servisi özelliklerini kullandıklarını söylemelerine rağmen, gerçek bir uygulama örneği sağlayabilenler çok azdır. Web servisi implementasyonu gerçekleştirmedeki anahtar nokta, uygulama iş mantığını kullanıcı arayüzünden ayıran servis yönelimli teknolojik mimariye (SOA-Service Oriented Architecture) sahip olmaktır. Ancak böyle bir altyapı ile özel yazılım mekanizmaları tarafından çağırılabilecek Web servisi verilebileceği iddia edilebilir. Infor EAM 8.3 orta katmanda Enterprise Java Beans (EJBs), sunumda Java Server Pages (JSPs) ve servletler kullandığı için, gerçek bir SOA ürünüdür. EJB ara katmanını kullanmayıp uygulama iş mantığı ile kullanıcı arayüzlerini JSP olarak tutan ürünler, Web servisi verdiklerini iddia edemezler. Web servisleri, hızla yayılan SOA'nın anahtar teknolojisi olarak standart ve maliyet-etkin yöntemlerle sistemleri ve arayüzleri bütünleştiren XML bazlı teknolojileri kullanır. Firmalar bu özelliği mevcut uygulamaların değerini arttırmak için bu uygulamaları dahili kurumsal uygulamalarla karşılıklı olarak konuşturarak ve hatta farklı firmaların uygulamaları ile bağlantı kurmak için de kullanabilirler. Aslında Web servislerinin coğrafi bir sınırı yoktur ve tüm yerküreyi kapsayabilir. Örneğin Web servisleri ile Sydney'de bir ERP uygulamasına bir dakikada giriş yapılarak veri Cleveland'daki EAM uygulaması ile paylaşılabilir. Kısaca Web servisleri firmalara:
  • Kurumsal sistemlerin fonksiyonalitesine erişim sağlayacak farklı uygulamalar yaratılmasını,
  • Standart teknolojiler (XML, SOAP, WSDL, UDDI) kullanarak uygulamaların bütünleştirilmesini,
  • Standart uygulamaların iş mantığını açığa çıkararak yeni yollarla erişilebilir ve kullanılabilir olmasını,
  • Firma portallarının, tüm Web servisleri uygulamalarının iş mantığına kolayca erişmesini sağlar.
Adres:Atatürk Bulvarı Ata 2/3 Plaza Kat: 7 No:65 - 66 Ataşehir / İSTANBUL
Tel: +90 216 545 90 78
Fax: +90 216 545 90 79
E-Mail: info@bilgiyon.com.tr
© Copyright 2011 BilgiYön Yazılım