INFOR EAM
Infor EAM EE
Infor EAM EE Hakkında
Ana Modülleri
Özel Modüller
Teknolojisi
Dokümanlar
Infor EAM BE Business Edition
Infor EAM BE Hakkında
Infor EAM AS
Infor EAM AS Hakkında
Modülleri
Dokümanlar
GENERAL ELECTRIC MES
AnaSayfa | İletişim | E-Mail
Infor EAM EE Özel Modüller
İleri seviyede ihtiyaçları olan firmalar için özel modüller geliştirilmiştir. Bu modüller, her firmanın ihtiyaç duymadığı, ancak belli sektördeki firmalar için gerekli fonksiyonaliteleri en uygun yapıda sunar. Bu özel ihtiyaçlara örnek olarak;
 • Firma dışında çalışıp, mobil iletişim ihtiyacı olan iş gücüne sahip olmak,
 • Bazı sektörler için özel düzenlemelere uyma zorunluluğunda olmak,
 • Bütünleşik ortak bir pazardan satın alma yapıyor olmak,
 • Çok detaylı analitik incelemeye ve raporlamaya ihtiyaç duymak sayılabilir. Aşağıda bu özel modüllere ait özet bilgiler verilmiştir. Daha detaylı bilgi için, web sitemizi inceleyebilir veya bizimle doğrudan temasa geçebilirsiniz.
21 CFR 11
21 CFR 11 kurallarında; ilaç, gıda ve kişisel bakım ürünleri sektörleri için güvenli elektronik kayıtlar ve imzalar çok önemlidir. Bu modül; elektronik imzalar, çoklu onay seviyeleri, yüksek güvenlik ve konfigürasyon, tüm değişiklikleri izleme yeteneği, her türlü elektronik form ve talimatta yapılan değişikliklerin takibini içerir. Ürün kalite ve güvenliğini etkileyebilecek bakım, onarım, muayene, kalibrasyon ve diğer verilere yetkisiz kişiler tarafından erişimi engeller. Örneğin, bir Satınalma siparişi onaylandığında, elektronik imza özelliği ile, sipariş numarası, kullanıcı, tarih ve zaman bilgisi, 21 CFR 11 kurallarına uygun olarak saklanır. Bu esnada kullanıcıya sorulan elektronik kayıt şifresi ile yetkisiz kullanıcılardan sistem korunur ve geri planda değişiklik yapmaları engellenir. Infor EAM 8.3 e-arşiv ile geçmiş tüm kayıtlara ulaşımı sağladığı gibi, tuttuğu günlük ile bu kayıtların hangi değişikliklere uğradığını da takip eder.

Infor EAM 8.3 Gelişmiş Raporlama Modülü
Infor EAM 8.3 önceden tanımlı bazı raporları ihtiva etse de birçok firmanın kendine özgü rapor geliştirme talepleri olmaktadır. Infor EAM 8.3 Gelişmiş Raporlama Modülü firmaların Infor EAM 8.3 içerisinde bulunan verilerden en verimli şekilde faydalanmasını mümkün kılan, Web-tabanlı kurumsal raporlama çözümüdür. Infor EAM 8.3 gücünün Cognos ReportNet'in esnekliği ile birleşmesi ile birlikte müşterilerin özel demirbaş yönetimi ihtiyaçları için tamamen özelleştirilebilir raporlar yaratılır.

Barkod
Ekipman ve demirbaşlarınız için tanıtıcı barkodların basılması, ve bunların okutularak veri girişlerinin yapılması esneklik ve zaman kazandırır. Ekipman ve demirbaşların barkodlanması ile izlenebilirlik kolaylaşır, garanti takibi daha etkin yapılır, iş emrinde yapılacak referanslama kolaylaşır. Ayrıca çalışanlara da barkod referansı verilmesi ile iş emirlerindeki işçilik verilerinin oluşturulması kolaylaştırılabilir. Hatta daha verimli depo yönetimi için stoklama amaçlı kullanılan raşar ve kutular bile barkodlanarak malzeme hareketleri bilgi girişleri hem daha hızlı hem de daha doğru yapılabilir.

Kalibrasyon
Infor EAM 8.3 Kalibrasyon Modülü, Infor EAM 8.3 ile tamamen entegre, kapsamlı bir kalibrasyon programı sunmaktadır. Modül, kolay kullanılır arayüzü ile kullanıcıların sektörlerine ait düzenlemelere en kolay şekilde uyum göstermeleri için geliştirilmiştir. Kalibrasyon talimatları sistemde tutulduğu gibi, bir sonraki kalibrasyonun ne zaman ve nasıl yapılacağı da yazılım tarafından belirlenir. Kalibrasyon denetimi ve teftişlerinde kalibrasyon taleplerine hizmet edecek şekilde kalibrasyonların ne zaman ve nasıl yapıldığına dair raporlar oluşturulur.

Müşteri Servis İstekleri
Müşteri Servis İstekleri Modülü müşterilerin kolay kullanımı olan Web arayüzünden kendi servis isteklerini girmelerini sağlar. Tek ihtiyaçları olan bir Web tarayıcısı ve Infor EAM 8.3 sistem yöneticisi tarafından sağlanan bir kullanıcı kimliğidir. Müşterilere doğrudan servis isteklerini girme yetkisi verilmesi ile yöneticilere yardım masasına gelen çağrıları azaltma kolaylığı sağlanır.

Infor EAM 8.3 Analytics
Bir firmanın sahip olduğu en önemli demirbaşlardan bazıları envanter, Satınalma, iş emirleri, garantiler, üretim ve bakım maliyetleri ve çalışanlar hakkındaki verileridir. Veriyi saklamak ve yönetmek dışında firmaların başka ihtiyaçları da olacaktır. Infor EAM 8.3 Analytics, yöneticilere kendi operasyonları üzerinde daha sıkı kontrol imkanı verir. Sistem, farklı kaynaklardaki verileri birleştirerek tek bir bakış açısı oluşturur ve yöneticiler için daha değerli bilgiler sağlar. Infor EAM 8.3 Analytics ile:
 • Infor EAM 8.3 kullanılarak demirbaş verileri toplanır,
 • Veriler analiz edilerek, gelecekle ilgili senaryolar üretilir ve performans tahminleri yapılır,
 • Arıza sıklıkları, süreleri, çalışır durumda olma oranları, planlı bakım maliyetleri ile ilgili detay bilgiler ışığında karar alıcıların optimal kararlar alarak performans ve verimliliğin arttırılması sağlanır.
Infor EAM 8.3 Buy
Infor EAM 8.3 Buy, 150'den fazla yedek parça tedarikçisini alıcılar ile bir araya getirerek endüstriyel yedek parça tedariğini otomatikleştirir. Infor EAM 8.3 Buy, Internet altyapısı ile Satınalma, envanter ve tedarik zinciri yönetim işlevlerini daha da genişletmek için Infor EAM 8.3 ile entegre bir şekilde çalışır. Datastream müşterileri Internet yoluyla işlerini planlayabilir, parça kullanım oranlarını izleyebilir, stok seviyelerini yönetebilir ve stok yenileme siparişlerini takip edebilirler. Ayrıca Infor EAM 8.3 Buy ile:
 • Satınalma kontrolleri artar.
 • Satınalma talep süreci basitleşir.
 • Katalogdan arama ve sipariş verme süresi kısalır.
 • Gereksiz haberleşme masrafları ortadan kalkar.
 • Yanlış ve eksik sipariş sayısında önemli ölçüde düşüş sağlanır.
Infor EAM 8.3 Mobile
Infor EAM 8.3 Mobile ile Infor EAM 8.3 veri tabanından, bağlantı ünitesi, çevirmeli ağ veya kablosuz bağlantılarla, bakım ve veri toplama ile ilgili tüm iş atamaları alınabilir. Ayrıca Infor EAM 8.3 Mobile, kullanıcılara saha bazında iş emri oluşturma imkanı ile kullanıcıların iş yaparken ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri mobil cihazlarında görme imkanı da verir. Bazı sektörlerde bakım işçileri, çok geniş bir alanda çalışmakta hatta dışarıdaki müşterilerine hizmet vermek için işletme dışında bulunmaktadırlar. Bu durumda bakım ile ilgili gerekli tüm bilgilere ulaşmak ve gerekli veri girişini yapmak Infor EAM 8.3 Mobile ile mümkün olmaktadır.

Infor EAM 8.3 Mobile kullanıcılara, hareket halindeyken dahi gerekli bilginin saklanması imkanını vererek performansın en üst düzeye çıkarılmasını sağlar. Infor EAM 8.3 Mobile kullanıcıların sabit terminal kullanma zorunluluğuna son verir. Arızaların incelenmesi, bakım yapılması, duruş bilgileri ve sayaç ölçümleri ile ilgili veri girişleri kullanıcıların yanında bulunan mobil araçlarla hemen yerinde yapılır. Mobil araçlar aşağıdaki alanlarda verimli olarak kullanılabilirler:
Infor EAM 8.3 Buy, 150'den fazla yedek parça tedarikçisini alıcılar ile bir araya getirerek endüstriyel yedek parça tedariğini otomatikleştirir. Infor EAM 8.3 Buy, Internet altyapısı ile Satınalma, envanter ve tedarik zinciri yönetim işlevlerini daha da genişletmek için Infor EAM 8.3 ile entegre bir şekilde çalışır. Datastream müşterileri Internet yoluyla işlerini planlayabilir, parça kullanım oranlarını izleyebilir, stok seviyelerini yönetebilir ve stok yenileme siparişlerini takip edebilirler. Ayrıca Infor EAM 8.3 Buy ile:
 • İş Yönetimi
 • Sayaç Ölçümleri
 • Sayımlar (Yılsonu ve dönemsel)
 • Muayene
 • Kalibrasyon > Veri Toplama
Filo Yönetimi Modülü
Filo Yönetimi modülü ile filo yönetimine özel bazı alanlarla birlikte Taşıt Bakımı Raporlama Standartları (VMRS) kodları kullanılabilmektedir. Taşımacılık sektöründe istenen verimliliğe ulaşmak ve kilometre başına gideri en aza indirmek için garanti kapsamında olan parçaların sıkı takibi, lastik ve yakıt tüketimlerinin kontrol altına alınması ve periyodik bakımlarının düzenli yaptırılmasıyla taşıtlardan maksimum performans alınması sağlanır. Araç Havuzu yönetimi özelliği ile kullanıcılar merkez havuzda bulunan araçların kayıtlarının tutulmasını, bakımının sağlanmasını, araç çıkışlarının/girişlerinin takip edilmesini ve faturalama işlemlerinin yapılmasını sağlarlar. Sistem geçici araç çıkış ve girişlerini yönettiği gibi aynı zamanda uzun dönemli kiralama tipindeki düzenlemeleri de yönetir. Faturalandırma işlemleri zaman ve/veya kilometre, parça ve bakım bazlı kullanımı göz önüne alacak şekilde tanımlanabilir.


Infor EAM 8.3 GIS Entegrasyonu

Infor EAM 8.3'nin esnek mimarisi, Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) haritalandırma yazılımı ile entegrasyonu sağlayarak işgücü verimliliği artışı ve maliyet azalışlarını:
 • Servis sağlamadan önce kritik demirbaşlara dikkat çekerek ve kritik bilgilere erişerek,
 • GIS görüntüsü üzerinden doğrudan iş emri düzenleyerek,
 • Performansı artırmak için departmanlar arasında iş akışını düzenleyerek,
 • İş emirlerini tamamlamak için sıralı rotalar belirleyerek,
 • Ekipman tarihçesi ve lokasyonu ile ilgili kolay erişilebilir bilgileri derleyerek,
 • GIS ve demirbaş yönetimi entegrasyonuna güç katarak,
 • Kritik çizelge biçimindeki Infor EAM 8.3 verileri ile GIS yazılımının jeo-uzaysal katmanları ve niteliklerinin senkronizayonunu kurarak,
 • Yönetim genel giderlerini azaltarak,
 • Lineer demirbaş yönetimi ile GASB 34 ve CMOM gibi resmi düzenlemelere bağlı kalarak,
 • Demirbaşların stratejik kısımlarına ve ilgili demirbaş arızalarına grafiksel olarak odaklanarak sağlar.
Entegrasyon: Databridge ve Web Servisi Araçları
Sistemler arasında entegrasyon sağlanması, verilerin her sistemin anlayacağı formatta standartlaştırılması amacıyla iş gücü ve ekipman gerektirdiği için genelde maliyeti çok yüksek ve zor bir çalışma olmaktadır. Databridge bu zor probleme çözüm sunar. Databridge XML (Genişletilebilir İşaretleme Dili) formatını kullanarak diğer kurumsal uygulamalar ile hızlı ve esnek entegrasyon sağlar. Şirketlerin ana uygulama olarak kullanmayı tercih ettikleri Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) gibi uygulamalarla olduğu kadar, Atölye Yönetim Sistemleri, Veri Toplama ve Kontrol (SCADA) sistemleri ile çok düşük maliyetlerle istenen seviyede entegrasyon sağlanır. Böylece yürürlükteki iş süreçleri ile Infor EAM 8.3'nin üstün demirbaş/ekipman takibi özellikleri birbirlerini destekler. Daha da önemlisi, Databridge entegrasyon konusunda sade ve düşük maliyetli bir çözümdür. Infor EAM 8.3 ile Bilgi İşlem altyapısı arasında entegrasyon sağlamak için daha basit ve maliyet-etkin bir yöntem yoktur. Web Servisi Araçları entegrasyonda daha fazla esneklik sunar. Infor EAM 8.3 ve Web Servis Araçları ile müşteriler merkezi kurumsal sistemleriyle kolayca iletişime geçirebilirler ve benzer uygulamalar kullanarak gerçek zamanlı kritik demirbaş yönetimi fonksiyonalitesinden faydalanabilirler.

İş Akışları
Infor EAM 8.3 İş Akışları fonksiyonalitesi iş süreçlerindeki akışı kontrol ederek, izlenmesi gereken adımların otomatik ilerlemesini, herhangi bir adımın atlanmamasını ve süreç ilerlerken verilmesi gereken onay ve bilgilendirme mesajlarının ilgili kişilere iletilmesini sağlar. Kullanıcılar giriş ekranlarından İş Akışları tarafından yaratılmış mesaj ve bildirimlerini görerek, kendilerinde bekleyen işleri inceleyip, sürecin devam etmesi için gerekli görevleri yerine getirirler. Mesaj ve bildirimlerin anında kullanıcıya iletilmesi, kullanıcının bunlara uygulama içinde değilse bile, mesaj kutusundan ulaşması, zaman ve mekan kısıtını ortadan kaldırarak, kullanıcıların gelişen olaylar karşısında en kısa sürede gerekeni yapmalarını sağlar.
Adres:Atatürk Bulvarı Ata 2/3 Plaza Kat: 7 No:65 - 66 Ataşehir / İSTANBUL
Tel: +90 216 545 90 78
Fax: +90 216 545 90 79
E-Mail: info@bilgiyon.com.tr
© Copyright 2011 BilgiYön Yazılım