INFOR EAM
Infor EAM EE
Infor EAM EE Hakkında
Ana Modülleri
Özel Modüller
Teknolojisi
Dokümanlar
Infor EAM BE Business Edition
Infor EAM BE Hakkında
Infor EAM AS
Infor EAM AS Hakkında
Modülleri
Dokümanlar
GENERAL ELECTRIC MES
AnaSayfa | İletişim | E-Mail
Infor EAM EE Ana Modülleri
Demirbaş Modülü
Demirbaş Modülü, firmalara demirbaş/ekipman tanımlama, yapılan işlem ve değişiklikleri izleme, lokasyon tanımlama, kullanım sürelerini kaydetme ve bu kullanım sürelerini alt bileşenlerine aktarma imkanı sağlar. Demirbaşlara ait yer değişiklikleri, gerçekleştirilen işlemler, geçmişe ait maliyet özeti, garantiler, şikayetler, kullanım süreleri, parça değişiklikleri gibi bilgilerin analizi ile verimlilik ve ekipman ömrü arttırılır.

Ekipman Hiyerarşisi Yönetimi
Ekipman Hiyerarşisi Yönetimi, firmaların demirbaş yaşam döngüsü boyunca ilgili demirbaşlara ait maliyetleri ve kullanım yerlerini takip etmelerini sağlar. Bu amaç için kolayca kurulan bir ağaç yapısı ile ekipman, sistem ve lokasyonlar arasındaki ilişkiler tanımlanır. Bu ilişkiler sayesinde kullanıcı tarafından tercih edilen şekilde veri toplanır. Ekipman ve belirlenecek herhangi bir ekipman grubu bazında ekipman hareketleri, bakım işlemleri ve maliyetleri analiz edilir.

Demirbaş Yönetimi (Servis) Hizmetleri
Demirbaş Yönetimi Hizmetleri Modülü, müşterilere bakım hizmetleri veren ve bu hizmete karşılık fatura kesen firmalar için geliştirilmiştir. Zaman, harcanan iş gücü, kullanılan malzeme ve maliyetleri bu modülde tanımlanır ve takip edilir. Ticari sözleşmeye uygun olarak hakedişler hazırlanır. İş maliyetleri hesaplanır, faturalar ve raporlar oluşturulur.

Denetim İzi
Denetim İzi, veri, not ve özelliklerde yapılan değişikliklerin kolay ve esnek biçimde takip edilebilmesini sağlar. Infor EAM 8.3 veri tabanındaki tablolara yapılan her ekleme, silme ve değişiklik; zaman, kullanıcı ve değiştirilen alan detayları ile birlikte ayrı tablolarda saklanır. Denetim İzi, verilerin kapsamlı bir şekilde korunmasını, kullanım kolaylığını ve esnekliği düzenli bir ortamda sunarak ayrıcalık yaratır.

Bütçe Yönetimi;
Bütçe Yönetim Modülü; bakım operasyonlarına ait bütçe planlamasını, gerçekleşen harcamaların belirlenip ayırt edilmesini, kontrolünü ve analizini otomatikleştirir. Bu modül ile dönemlere, lokasyonlara, departmanlara, ekipmanlara, iş emri tiplerine, projelere, maliyet kodlarına ve/veya maliyet tiplerine dayanan bütçenin tamamının belirlenmesi için kullanıcıların bütçe takvimi ve bütçe yapısı kurmasını sağlar. Bütçe Yönetim Modülü ile şirketlerin finansal yapısı, organizasyon yapısı ve fiziki demirbaş hiyerarşileri arasında ilişki kurulur. Bu yapılar arasında ilişki kurulması pek çok finansal oran ve performans göstergesinin gözlemlenmesini mümkün kılar. Bu sayede, gereksiz harcamaların önlenmesi ile birlikte şirketlerin karlılığında artış sağlanır.

Çağrı Merkezi;
Infor EAM 8.3 çeşitli müşterilerden gelen dahili bakım taleplerini merkezileştirme özelliği sunmaktadır. Çağrı Merkezi Yönetim Modülü operatörleri ve müşteri hizmetleri yetkilileri bakım, servis ve demirbaş yönetimi taleplerini yönetmek için tüm bilgiye kolayca ulaşırlar. Çağrı Merkezi Modülü, talebi başarılı bir şekilde karşılamak için çağrıyı yapandan gerekli tüm bilginin düzenli olarak temin edilmesini sağlar. Buna ek olarak sıkça talep edilen bilgilerin arasında olan çalışma saatleri ve tesislerin lokasyon bilgisi kolayca temin edilir. Çağrı Merkezi Modülü, Infor EAM 8.3 GIS entegrasyon arayüzü ile sıkı sıkıya ilişkilendirilir. Örneğin; hangi ana su borusunun ABC Caddesi'nin yanında olduğu bilgisine jeo-uzaysal haritalandırma yöntemiyle kolayca ulaşılır ve önceden tanımlı Servis Problem Kodlarından faydalanılarak Infor EAM 8.3'de iş emri hızla açılabilir. Ana Çağrı Merkezi ekranı ile bilgi havuzunda hızlı arama, en çok talep edilen on yazı ve bilgi gruplarına ulaşım hatta anonsların ve müşterek bilginin hızla dağıtılması için gerekli olan ilan tahtasına bildirim yapılması sağlanır. Çağrı Merkezi detay görüntü ekranında arama ekranını ikiye bölerek ayrı izleme yapma özelliği ve kullanım kolaylığı sağlayan Çağrı Merkezi Modülü, bilgiye ulaşım ve müşteriye geri dönüş hızını arttırır. kolayca ulaşırlar. Çağrı Merkezi Modülü, talebi başarılı bir şekilde karşılamak için çağrıyı yapandan gerekli tüm bilginin düzenli olarak temin edilmesini sağlar. Buna ek olarak sıkça talep edilen bilgilerin arasında olan çalışma saatleri ve tesislerin lokasyon bilgisi kolayca temin edilir. Çağrı Merkezi Modülü, Infor EAM 8.3 GIS entegrasyon arayüzü ile sıkı sıkıya ilişkilendirilir. Örneğin; hangi ana su borusunun ABC Caddesi'nin yanında olduğu bilgisine jeo-uzaysal haritalandırma yöntemiyle kolayca ulaşılır ve önceden tanımlı Servis Problem Kodlarından faydalanılarak Infor EAM 8.3'de iş emri hızla açılabilir. Ana Çağrı Merkezi ekranı ile bilgi havuzunda hızlı arama, en çok talep edilen on yazı ve bilgi gruplarına ulaşım hatta anonsların ve müşterek bilginin hızla dağıtılması için gerekli olan ilan tahtasına bildirim yapılması sağlanır. Çağrı Merkezi detay görüntü ekranında arama ekranını ikiye bölerek ayrı izleme yapma özelliği ve kullanım kolaylığı sağlayan Çağrı Merkezi Modülü, bilgiye ulaşım ve müşteriye geri dönüş hızını arttırır.

Amortisman;
Infor EAM 8.3, demirbaş amortismanlarını 4 farklı metoda göre hesaplama ve görüntüleme imkanı verir. Bu metodlar; normal amortisman, azalan bakiye yöntemiyle amortisman, yıllar toplamı yöntemiyle amortisman ve üretim birimleri bazında amortismandır. Demirbaş performans yönetiminde detaylı amortisman bilgisine sahip olunması, önemli kararlar verirken zaman ve iş gücü gerektiren detaylı araştırmaları ya da diğer departmanlardan bilgi isteğinde bulunma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Gelen Kutusu Ve Gösterge Panosu;
Infor EAM 8.3 giriş sayfası iki bölümden oluşur: Gelen Kutusu ve Gösterge Panosu... Gelen kutusu yapılacak işleri özetleyerek, kullanıcının incelemesi gereken satınalma istekleri, iş istekleri gibi dokümanların toplam adedini gösterir.. Gösterge panosu ise, kullanıcı tarafından belirlenmiş parametrelere bağlı Temel Performans Göstergeleri'nin (KPI) grafiksel sunumudur. Arıza duruş süreleri ya da bakım ile ilgili toplam işçi verimliliği gibi firma tarafından belirlenen her performans göstergesi, kullanıcıların sorumlu oldukları alan ve içerik için ayrı ayrı hesaplanarak, kapsamlı bir değerlendirme yapılmasına olanak tanır. Hem Gelen Kutusu hem de Performans Göstergeleri, kullanıcıların Infor EAM 8.3 ekranlarına giriş sayfası üzerinden geçiş yapmalarını sağlayarak, en hızlı ve kolay biçimde yapmaları gereken işlemleri tamamlamalarını ve veri girişine başlamalarını sağlar. Infor EAM 8.3'nin esnek arayüzleri, her kullanıcının üstlendiği görev ve bulunduğu yerleşime göre kullandığı ekranları düzenlenmesine olanak tanır. Örneğin, operasyon müdürü seviyesindeki bir yönetici Infor EAM 8.3bağlandığında Gelen Kutusu'nda yapması gereken işleri görmek üzere kendisi bir düzenleme yapabilir, sisteme bağlandığında Gelen Kutusu'nda açık iş emirleri için ne kadar iş gücü gerektiğini, hatta bitmesi gerektiği halde planlanan tamamlanma tarihini aşmış iş emirleri sayısını görebilir. Buradan geç kalan işleri analiz etmek için ilgili ekranlara kolayca ulaşabilir. Kontrol Paneli görünümlü performans göstergeleri, istenildiği gibi tanımlanabilir. Bu göstergeler ile sorumluluk alanı bazında en kritik performans göstergeleri kontrol edilir. Raporların çalışmasını beklemeden, sisteme girilen her anda, işlerin nasıl yönetildiği görülür; müdahale yapılması gereken yerler belirlenir. Performans göstergeleri arasında bir hiyerarşi tanımlanabilir. Böylece sorunlu gösterge üzerinden daha detaya inildikçe gerçek sorunun nerede olduğu bulunabilir.

Uygulama Program Arayüzleri
Veri Toplama Arayüzleri, server ile mobil veri toplama cihazları arasında bilgi transferinin gerçekleşmesini sağlayarak el terminalleri ve taşınabilir diğer cihazlarla iletişimi sağlar. Bu arayüzler yapılan işlemlerin sisteme aktarılmasını sağlar. Mobil veri toplama hizmetlerine ait donanım ve yazılımlar, ihtiyacı olan müşterilere satılmak üzere opsiyonel olarak fiyatlandırılmaktadır.


Muayene Modülü

Muayene Modülü, İş Yönetimi ve Demirbaş Yönetimi modülleri ile birlikte çalışarak, şirketlerin durum değerlendirmelerinde daha başarılı olmalarını sağlar. Muayene sonucunda, ölçülen bir değer beklenen limitlerin dışında çıkmış ise, yapılması gereken düzeltici faaliyetler başlatılır. Muayene Modülü ile, muayene talimatlarının oluşturulması, ölçüm alınacak noktaların belirlenmesi, alt ve üst limitlerin belirlenmesi, ölçüm sonuçlarının saklanması sağlanır. Risk Bazlı muayene yöntemi ile, çalışma şartları, kullanım süresi gibi riski artırabilecek parametreler tanımlanarak, yapılan ölçümlerin bu riskleri de gözönüne alması sağlanır. Böylece ekipman ve demirbaşların performansı arttırılıp, ekonomik ömrü uzatılarak, işgücü kullanımı da azaltılır.


Temel Performans Göstergeleri - KPI

KPI ile kullanıcılar herhangi bir rapor çalıştırmadan, kendileri için önemli -iki arıza arasındaki ortalama zaman gibi- performans göstergelerini tanımlayıp, kontrollerini yapabilirler. KPI'lar anlık performansı göstererek, demirbaş ve ekipman performansı hakkında bilgi verirler. Kullanıcılar, performans göstergelerine tanımlanacak olan bağlantılar ile, göstergelere ait daha detaylı veri içeren işlem ekranlarına doğrudan aktarılırlar.


Fatura Takibi

Infor EAM 8.3 tam anlamıyla bir fatura takip sistemi sunmaktadır. Bu fonksiyon doğrudan sistem Satınalma kayıtları ve sistem teslim alma kayıtları ile ilişkilendirilmiştir. Faturalar tedarikçilerden ne sipariş edildiğini ve neyin teslim alındığını göstermektedir. Herhangi bir anda bir alış siparişine istinaden satıcıya olan borç bakiyesi anında görüntülenir ve satıcıdan alınan faturayla ilgili doğrulama işlemi yapılabilir. Sistemde bir varyansa müsaade edilecek şekilde bir "tolerans" yüzdesi tanımına izin verilerek üç yollu eşleme - Alış Siparişi, teslim alma ve faturalama- yapılır. Infor EAM 8.3, fatura proseslerinin tamamlanmasını engellemeyecek şekilde, navlun masrafları veya bir alış siparişindeki dönem sonu indirimlerinin girilip takip edilebilecek şekilde bir faturaya istinaden ekstra maliyetlerin veya indirimlerin girilmesine olanak tanır.

Lineer Demirbaşlar
Infor EAM 8.3'deki lineer Demirbaşlar Modülü kullanıcılara uzunluk, ölçü birimi ve coğrafi referans bazında lineer referans detaylarıyla demirbaş tanımlamalarına olanak sunar. Kullanıcılar o demirbaşa istinaden başlangıç ve bitiş noktalarını veya kısımlarını belirleyerek iş emri girişi yapabilirler. Örneğin lineer bir demirbaş üzerindeki belli bir noktada iş gerçekleştirildikten sonra -boru hattının bir bölümünün değiştirilmesi gibi- bu onarım sırasında çıkan maliyet ve iş, demirbaşın tümüne atanmaktansa sadece ilgili kısmına atanır. Bu, o demirbaşın daha doğru analiz edilmesine ve bakım yapılmasına olanak tanır. Infor EAM 8.3 lineer demirbaş özellikleriyle dinamik kesimlemeyi mümkün kılar. Yani; kullanıcılar bir demirbaşın belli bir kısmın üzerinde çalışırken, işin üzerinde gerçekleştirileceği kısmı kolayca değiştirebilirler. Lineer demirbaş özelliği bazı önemli GIS arayüz özelliklerini kullansa da, Infor EAM 8.3 özel modüllerinden olan GIS Entegrasyonu kullanımını gerektirmemektedir.


Malzeme Yönetimi

Malzeme Yönetimi; malzeme miktarlarının ve içeriğinin kontrolünü ve takip edilmesini sağlar. Kodlanan malzemelerin Ekonomik Sipariş Miktarı belirlenebilir, malzeme giriş-çıkış ve iadeleri yapılır, dönemsel ve fiziksel sayımlar ile miktar kontrolü gerçekleştirilir. Infor EAM 8.3, azalan stokların otomatik olarak sipariş açılarak yenilenmesini sağlayan iki planlama seçeneği sunar: Min-Maks ve Yeniden Sipariş Verme Miktarı. Infor EAM 8.3'e özel olarak bu planlama metodları her malzeme için ayrı ayrı belirlenebilir. Bu özelliğin kullanımı, stokların düzgün takibi ile tüm malzeme ihtiyaçlarının uygun biçimde karşılanması ve stok maliyetlerinin minimum seviyede tutulması konusunda işletmeye destek olur.


Mesaj Gönderici (Messenger)

Mesaj gönderici, önceden belirlediğiniz bazı olaylar gerçekleştiğinde, yine sizin önceden belirlediğiniz alıcılara otomatik mesajların gitmesini sağlar. Örneğin arızanın giderilmesi için gerekli bir parçanın, depoya girişinin yapılması ile ilgili kişilere bir mesaj atılabilir, ve bu kişiler sisteme bağlandıklarında, giriş sayfasındaki gelen kutusunda bu mesajı görürler. Otomatik mesajlar ile kullanıcıların yeni açılan iş ve malzeme istekleri, verilen onaylar, teslim almalar, bitirilen iş emirleri, hatta veritabanından silinen kayıtlar gibi, olaylardan anında haberdar edilmesi sağlanır. Çalışanların, bu gibi olaylardan anında haberdar edilmesi ile, cevap, doküman ya da haber beklenerek geçen zaman önlenerek, her türlü işlemin daha az zamanda bitirilmesi sağlanır. Arızaların incelenmesi, malzemenin getirilmesi ve iş emrinin kapanması sürecinde zaman kazanılır.


Microsoft Project

Infor EAM 8.3 ile Microsoft Project arasında iki yönlü bir entegrasyon vardır. Kullanıcıların detaylı planlama ve çizelgeleme ihtiyaçları varsa açık iş emirlerini Microsoft Project'e aktarabilirler. Başlama ve bitiş tarihleri belirlenen iş emirleri yeniden Infor EAM 8.3'ye aktarılır. Bundan sonra gerekli takip ve işlemler Infor EAM 8.3 tarafından gerçekleştirilir. Bu güçlü özellikten yararlanılarak, iş emirleri ile parça bilgileri Microsoft Project'e aktarılır. Microsoft Project'e verilerin aktarılması ile daha detaylı kaynak atamaları yapılır ve plan saklanır. Daha sonra bu güncellenmiş iş emri bilgileri yeniden Infor EAM 8.3'e geri aktarılır. Bu güçlü özelliğe ek olarak, verilerin Microsoft Excel dosyalarına aktarılması da mümkündür. Microsoft Excel kullanımına alışmış ve ileri seviyeli özelliklerinden yararlanmayı tercih eden kullanıcılar, Infor EAM 8.3 ekranında gözükmesini istedikleri alanları belirledikten sonra, ekranda oluşan listeyi, Excel'e aktarabilirler. Örneğin depo sorumlusu, kendi yetkisinde olmasını istediği envanter bilgi raporunu alıp Excel formatında rapor ihtiyacı olan kişilere gönderebilir. Bu Excel dosyasını alan kişiler istedikleri filtreleme ve sıralamayı yaparak pek çok farklı rapor ve analiz üretebilirler.


Çoklu İşletme Desteği

Infor EAM 8.3 birden fazla ülkede faaliyet gösteren firmalar için gerekli olan çoklu para birimi ve dil desteğini vermektedir. Çoklu organizasyon özelliklerinin esnekliği ile dil, bölge, ülke farklılığı bulunan firmalar tek bir veri tabanında çalışabilirler ve uygun yetki ayarlamaları ile gerekli olan veri güvenliği de sağlanır. Aynı veri tabanında olmasına rağmen tanımlı her organizasyon, kendi para birimi ve kendi dili ile çalışabilir. Böylece tek merkezde toplanan veriler fiziksel olarak farklı yerlerde ve farklı zaman dilimlerinde olan kullanıcılara paylaştırılır. Çoklu organizasyon desteği, sunduğu yetkilendirme araçları ile aynı organizasyonun filo, tesis, bakım yönetimi gibi farklı faaliyet alanlarında da tek bir veri tabanından yönetilmesini sağlar.


Planlı Bakımdaki Esneklikler

Planlı bakım esnekliği ile kullanıcılar, planlı bakım talimatlarını belli bir tarihe, zaman aralığına ya da kullanım süresine göre oluşturabilirler. Kullanıcılar isterlerse, bakım işlemleri birbirine çok benzeyen demirbaşların planlı bakımları için ayrı ayrı iş emri açmak yerine, hepsini tek bir iş emri altında toplayabilirler. Ayrıca otomatik olarak çizelgelenmekte olan planlı bakım tarihleri, bir önceki bakımın geç ya da erken yapılması durumunda, bir sonraki bakımı tercihine göre ileri ya da geri alabilir veya olduğu gibi bırakabilir. Planlı bakım talimatlarına sonradan yapılacak değişiklikler, revizyon kontrolü ile takip edilebilir. Ayrıca talimatlarda yapılacak herhangi bir değişiklik, istenirse onay süreçlerine tabi tutulabilir.


Proje Yönetimi

Infor EAM 8.3, çok kompleks veya basit tüm projeleri, başlangıcından bitişine kadar yönetir. Projeler için bütçe, iş gücü ve ekipman kullanım planları yapılıp bunlar gerçek kullanım oranları ile karşılaştırılarak, projenin her anında, işlerin ne kadar planlı gittiği kontrol edilir. Ayrıca bir proje, alt projelere bölünerek, daha detaylı kontrol, uygulama ve izleme imkanı yaratılabilir. Çok uluslu organizasyon ortamında sistem, alt projeleri ve/veya çalışma birimleri iş içerisindeki herhangi bir organizasyondan alınabilecek kurumsal bazda projelerin yaratılmasına olanak tanır. Kompleks ve pek çok sorumlunun bulunduğu bu projelerde bütçeleme ve müşterek görev paylaşımı da kolaylaşmış olur.


Satınalma Yönetimi

Satınalma Modülü, firmaların doğru malzeme ve parçaları, doğru tedarikçiden, doğru termin ve sipariş miktarları ile sipariş etmesini sağlar. Tedarikçilerin teslimat ve kalite performansları takip edilir. Bu modül sayesinde tedarikçilerle yapılan uzun vadeli anlaşmalar sisteme tanıtılıp sipariş taleplerinin bu anlaşılan fiyat ve koşullardan yapılması sağlanabilir. Satınalma Modülü, Infor EAM 8.3 Buy ürünü ile tam entegre edilebilir. Daha fazla bilgi için "Özel Modüller" başlığı altındaki Infor EAM 8.3 Buy bölümüne bakınız.


Onarılabilir Parçalar

Onarılabilir parça fonksiyonalitesi müşterilerin parça ve ekipmanlara "onarılabilir" -yenilenebilir veya tekrar kullanılabilir olma- özelliğini vermesini sağlar. Onarılabilir parçalar depoya bakım işlemleri için geri gönderildiğinde otomatik olarak "Onarım" lokasyonuna gönderilir. Sistem, otomatik yenilemenin dahili personel veya harici kontratlı tedarikçi tarafından yapılmasına olanak tanır. Müşteri, parça ile ilgili olarak envanter değerinin doğru yansıması için yenilemeyi beklerken veya yenileme sonrası parçaya değer girebilir. Onarılabilir parçalar dahili yenileme için sipariş isteğine ihtiyaç duymazlar ve kullanıcılar kolayca onarılabilir tipli bir iş emri başlatarak doğrudan yenileme işlemi yaratabilirler.

Raporlar
Infor EAM 8.3 Raporlama Modülü, kullanıcılara Demirbaş, ekipman ve tesislerin kullanım süreleri boyunca yapılan tüm işler, istediğiniz anda ve düzende raporlanabilir. Sistem; demirbaş,ekipman malzeme, satınalma, çizelgeleme, iş emirleri, bütçe analizi, proje yönetimi ile ilgili birçok hazır rapor sunar. Ayrıca özel sorgular, yönetilebilir raporlar ve iş raporlarından; fatura, mali durumlar ve ödemelere kadar firmaların her çeşit raporlama ihtiyacını kapsayan Infor EAM 8.3 Gelişmiş Raporlama Modülü de bulunmaktadır. Infor EAM 8.3'e benzer bir şekilde bu modül de web tabanlı bir çözümdür. Bu yapı vasıtasıyla kurulum ve istemci yönetimi gibi işlemlere ihtiyaç duyulmaz. Arayüz kullanım kolaylığı, Infor EAM 8.3 kullanıcılarına ihtiyaçları olan herhangi bir zamanda ve yerde Web Browser ile erişim ve raporlama imkanı sağlar.

Veri Yükleme Aracı
Infor EAM 8.3'de seçili tablolara kayıt eklemek veya güncellemek için Web servislerini kullanan bir Visual Basic uygulaması sunulmaktadır. Bu araç manuel veri girişine ihtiyaç duymaksızın sisteme hızlı veri yükleme işlemini kolaylaştırır. Örneğin, kullanıcılar bu araç vasıtasıyla birkaç saniye içerisinde yeni tanımlanan bir ambara 100,000 adet parçayı ekleyebilirler.

Kullanım Takibi

Infor EAM 8.3 ile demirbaşlara sınırsız sayıda sayaç bağlanabilir ve bu sayaçlarla kullanım ile ilgili farklı ölçümler takip edilebilir. Kurulan ekipman hiyerarşisinde belirlenen alt seviyelere bu kullanım bilgisi kopyalanarak, önemli verilerin bir daha girilmeden ulaşılabilir olması sağlanır. Örneğin, arabanın kullanım miktarını kaydetmek için yaratılan kilometre sayacı, lastikler, transmisyon grubu, motor veya herhangi bir alt parça için de referans gösterilebilir. Kullanım süreleri, parçaların yerleri değiştirilse bile üstlerinde kalır, böylece bir lastik başka arabaya takılsa bile bir önceki kullanım süresi kendisi ile birlikte hareket eder ve bilginin kaybolması engellenir. Bu sayede planlı bakım zamanı, garanti geçerliliği gibi kullanım süresinin kritik olduğu konularda, gerekli olan bilgi sağlanmış olur.


Garanti Yönetimi

Infor EAM 8.3'nin gelişmiş Garanti ve Garanti Takibi özellikleri, kullanıcıların demirbaş garantilerini takip etmesini, garanti taleplerini işlemesini ve demirbaşlara sınırsız garanti tanımı yapabilmesini sağlar. Infor EAM 8.3, sayaç ve tarih bazlı garanti takibine imkan verirken; aynı zamanda sistemde iş emirleri içerisinde potansiyel garanti takibi gerektiren parça ve ekipmanlarla ilgili olarak otomatik takip yapılmasına imkan tanır. Sistemde yapılan her arıza bildirimi için geçerli bir garanti belgesi kontrolü yapılır. Garanti belgesi mevcut ise, garanti başvurusu için gerekli olan garanti başlangıcı, kullanım miktarı ve süresi, daha önce garanti kapsamında yaptırılan işler gibi geçmiş bilgiler raporlanır. Bu rapor ile garantilerden maksimum ölçüde faydalanılması sağlanarak, maliyet tasarrufu (iş gücü, depolama, hizmet maliyeti) yaratılır. Sistemin içerdiği garanti kapsamı raporu üretici veya tedarikçilerle paylaşılabilir.

İş Yönetimi Modülü
İş Yönetimi Modülü, demirbaşlarınızın temin edilmesi, kurulması, çalışır hale getirilmesinden başlayarak, üzerinde yapılan tüm bakım ve onarım çalışmaları, parça ve revizyon değişikliklerine kadar demirbaşlarınızı ilgilendiren her konuyu takip eder. Sistemde iş emirleri ve iş gücünün tanıtılıp planlama ve çizelgeleme yapılması, kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlayarak verimliliği arttırır. Örneğin, bakım onarım şefi, firma içinden yapılan iş isteklerini sistem giriş sayfasındaki 'Gelen Kutusu'nda görür. Bu isteklerin karşılanması için bilgileri, gereken parçaları, servis zamanını ve personel gibi detayları inceleyebilir. Gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra iş isteğini reddebilir ya da onaylayarak başlangıç ve bitiş tarihlerini belirler. Esnek iş akışı motoru tarafından satınalma ve bakım bölümlerinde gerekli işler otomatik olarak başlatılır, ilgili yerlere bilgi ve yönlendirme mesajları gönderilir. İş Yönetimi Modülü kullanıcıların bir iş emri yaratmasına ve bu iş emrinde rotaya ihtiyaç olmaksızın birden fazla ekipman seçmesine olanak tanır. Temel modülle birlikte, çalışan yeterliliğinin takibi ve dokümantasyon takibi için de destek verir. Herhangi bir iş için uygun personel aranırken, ait olduğu organizasyon, departman ve yeterlilik bazında bir sıralama yapılarak iş emrine en uygun personelin seçilmesi sağlanır. Ayrıca çalışanların geçerlilik süresi olan sertifikaları varsa modül tarafından otomatik olarak kontrol edilerek yenilenmesi gereken sertifikalar listelenir.
Adres:Atatürk Bulvarı Ata 2/3 Plaza Kat: 7 No:65 - 66 Ataşehir / İSTANBUL
Tel: +90 216 545 90 78
Fax: +90 216 545 90 79
E-Mail: info@bilgiyon.com.tr
© Copyright 2011 BilgiYön Yazılım