INFOR EAM
Infor EAM EE
Infor EAM EE Hakkında
Ana Modülleri
Özel Modüller
Teknolojisi
Dokümanlar
Infor EAM BE Business Edition
Infor EAM BE Hakkında
Infor EAM AS
Infor EAM AS Hakkında
Modülleri
Dokümanlar
GENERAL ELECTRIC MES
AnaSayfa | İletişim | E-Mail
Infor EAM AS Modülleri
Enerji Verimliliği & Emisyon Yönetimi Program Yönetimi;
Enerji Verimliliği & Emisyon Yönetimi Program Yönetimi, demirbaş performansını değerlendirmenizde enerji tüketimini baz alan en önemli ve en iyi performans ölçüm yöntemi olan Global Asset Sustainability (GAS) indeksini içermektedir. Enerji Verimliliği & Emisyon Yönetimi Program Yönetimi, enerjiyi diğer performans parametreleriyle entegre ederek, size her demirbaşın nasıl işlediğini ve işinize olan etkisinin tam bir resmini sunar. Sistem, kritik ekipmanlarınız arasındaki uyumu arttırarak, her bir demirbaşın enerji tüketimini detaylı olarak izler ve demirbaşların işleyiş, bakım ve değişiminde kullanılan enerjinin ve doğal kaynakların tüketiminin ekonomik boyutlarını belirler. Enerji Verimliliği & Emisyon Yönetimi Program Yönetimi, kullanıcının, demirbaşların varolan ve olası yasal düzenlemelere uyumluluğunu görmesini de sağlamaktadır.

Enerji Verimliliği & Emisyon Yönetimi Alarm Yönetimi
Enerji Verimliliği & Emisyon Yönetimi Alarm Yönetimi, demirbaş seviyesinde bakım kararları sürecine enerji ve diğer operasyonel ve çevresel parametreleri de kattığı için demirbaş performansını geliştirmeye belirgin bir şekilde yardımcı olur. Her bir demirbaştaki enerji performansını daha iyi gözlemleyerek operasyonlarınızdaki maliyeti azaltabilir, verimsizliği ortadan kaldırabilirsiniz. Çözüm, kullanıcıların ekipman seviyesinde performans eşikleri belirlemesine ve ekipmanın her parçasının anahtar performans göstergelerini (KPI) nasıl etkilediğiyle ilgili bilgilere kolayca ulaşmasına olanak sağlar. Enerji Verimliliği & Emisyon Yönetimi Alarm Yönetimi, gereken durumlarda ilgili kişilere bildirim yapılmasını tetikleyerek, iş süreçleri, koruyucu bakımlar ve demirbaş muayenelerinin optimal zamanda yapılmasını sağlar. Aksiyon yönetimi fonksiyonu, tanımlanmış anormal bir durum yada bir olayı tespit etmek için gereken en uygun aksiyonu belirler.

Enerji Verimliliği & Emisyon Yönetimi Planlaması
Enerji Verimliliği & Emisyon Yönetimi Planlaması bütün demirbaş konfigürasyonlarınızı belirlemenize yardımcı olur ve demirbaş altyapınızda yapacağınız, enerji tüketiminizi azaltacak, emisyonlarınızı düşürecek ve para tasarrufu sağlayacak dizayn değişiklikleri için kolaylık sağlar. GAS indeksini kullanarak, ekipmandaki bir parçanın tamir yada değişim kararının alınmasını belirlemek için, enerji ölçüm verilerini demirbaşın diğer performans verileri ile birleştirebilirsiniz. Çözümümüz, ekipman tamiri ve değişim süreçlerini desteklemek için, OEM (orijinal ekipman imalatçısı) ve MRO (bakım, tamir ve tadilat) tedarikçileri tekliflerinin değerlendirilmesi için özel bir e-ticaret yapısı oluşturur. Çözümümüz sayesinde demirbaş altyapınızla uyumlu olan tedarikçiler arasında enerji verimliliği en yüksek olan teknolojiyi seçmeniz sağlanacaktır. Sermaye planlama fonksiyonu, demirbaş yatırımlarınızı talep etme, gözden geçirme ve onaylama sürecinizde verimlilik düzeyini arttırır ve uzun vadeli sermaye planlarını oluşturmanıza, etkin analizler yapmanıza olanak sağlar.

Gaz Salınımı & Doğal Kaynak Yönetimi
Gaz Salınımı & Doğal Kaynak Yönetimi, CO2 gibi sera gazları salınımı ve emisyon kaçaklarının izlenmesi ve kontrolü konusunda ihtiyacınız olan fonksiyona sahiptir. Çözümümüz aynı zamanda atık su ve yan ürünleri izlemenize ve kontrol etmenize de yardımcı olacaktır. Gaz Salınımı & Doğal Kaynak Yönetimi, gaz salınımı ve deşarj azalması maliyetini azaltmaya fırsat verdiği gibi, şirketinizin çevresel regülasyonlara uyum sağlaması için de önemli bir rol oynamaktadır.
Adres:Atatürk Bulvarı Ata 2/3 Plaza Kat: 7 No:65 - 66 Ataşehir / İSTANBUL
Tel: +90 216 545 90 78
Fax: +90 216 545 90 79
E-Mail: info@bilgiyon.com.tr
© Copyright 2011 BilgiYön Yazılım