Belediyeler ve Altyapı Tesisleri
Bina & Tesis Yönetimi
Enerji
Biyomedikal
Madencilik
Petrol & Gaz
Servis Operasyonları
Limanlar
Ulaştırma
Üretim Tesisleri
Elektrik Dağıtım
AnaSayfa | İletişim | E-Mail
Enerji
Sektörel regülasyonlara uyumlu güvenilir bir teknik operasyon için güçlü bir kurumsal varlık yönetimi.
Günümüzde enerji firmaları varlıklarının yönetimini ve teknik operasyonlarını teknolojik imkanları kullanarak sektörel regülasyonlara uygun bir şekilde yapmaya çalışmaktadırlar. Infor EAM enerji sektöründeki bilgi birikimini teknolojik alt yapısı ile birleştirerek enerji sektörüne yönelik üstün çözümler sunmaktadır.

Aşağıda Infor Eam'in enerji sektörüne yönelik bazı kullanım alanlarını bulabilirsiniz;
 • Tüm demirbaş bilgileri ve dökümanlarının girilmesi ile tarihçe takibi.
 • Bakım, inspeksiyon ve kalibrasyon faaliyetlerinin yönetilmesi.
 • Saha güvenlik uygulamaları; izolasyon emirleri, iş güvenliği uygulamaları, saha izin prosedürleri,
  Lock out - Tag Out emirleri gibi bir çok güvenlik uygulamasının yönetimi.
 • Saha çalışmaları ile ilgili onay yapısının elektronik imza ile elektronik ortamda sağlanabilmesi.
 • Rfid ve Barcode çözümleri ile sahanın etiketlenebilmesi ve bu şekilde hatalı bir vananın kapatılması gibi hataların önlenebilmesi.
 • Mobil uygulamalar ile teknisyenlere gelen emirlerin direkt mobil cihazlara düşmesi ve buradan iş emri ile ilgili bütün işlemlerin yönetilebilmesi.
 • Sahada ihtiyaç duyulabilecek parçaların otomatik sipariş sistemi ile siparişi.
 • Garanti, dışarıdan alınan servisler ve satınalmaların takibi.
 • Scada arabirimi ile ekipman izleme uygulamaları ve kestirimci bakım modülü ile kestirimci bakım uygulamaları.
 • Proje yönetimi aracı ile büyük bakımlar öncesinde satınalma, stok, dış kaynak kullanımı ve eleman planlamalarının rahatça yapılabilmesi.
 • Analitics aracı kullanılarak birçok istatistiksel analiz yapılabilmesi.
Adres:Atatürk Bulvarı Ata 2/3 Plaza Kat: 7 No:65 - 66 Ataşehir / İSTANBUL
Tel: +90 216 545 90 78
Fax: +90 216 545 90 79
E-Mail: info@bilgiyon.com.tr
© Copyright 2011 BilgiYön Yazılım