Belediyeler ve Altyapı Tesisleri
Bina & Tesis Yönetimi
Enerji
Biyomedikal
Madencilik
Petrol & Gaz
Servis Operasyonları
Limanlar
Ulaştırma
Üretim Tesisleri
Elektrik Dağıtım
AnaSayfa | İletişim | E-Mail
Elektrik Dağıtım
Ekipman arızaları, uygun olmayan yedek parça kullanımı ve verimsiz tedarik süreçleri; altyapı tesislerinde kayıplar oluşturmaktadır. Günümüzde elektrik dağıtım şirketleri yöneticilerinin, halkın yükselen hizmet beklentileri ve bilgilendirilme taleplerini göz önünde bulundurarak; daha verimli, maliyeti düşük, her adımın planlı ve organize bir şekilde atıldığı bir yönetim tarzını benimsemeleri gerekmektedir.
Infor EAM; elektrik dağıtım tesislerinin verimliliğini arttırır, yönetimsel maliyetleri azaltır ve demirbaşların optimum kullanımını hedefler. Çözümümüz; temel demirbaşlar olan yeraltı ve yerüstü dağıtım hatları, orta ve yüksek gerilim hatları, servis hatları, kuleler, trafolar gibi uzun ömürlü demirbaşlarınızın daha iyi yönetilmesini sağlayacaktır.

"Elektrik Dağıtım" çözümü ile beraber ;
 • Acil çağrıların sahaya yönlendirilmesi ve online olarak durumlarının izlenmesi
 • Çağrılara varış zamanlarının elektronik ortamda izlenmesi, EPDK kurallarına uyum
 • Tüm demirbaşların tanımlanılarak GIS bilgileri, teknik bilgiler, dokümanlar ve tarihçelerinin saklanması
 • GIS entegrasyonu ile ekipmanların yerlerinin kolayca bulunması ve operasyonel departmanlarda GIS kullanımının yaygınlaştırılması
 • Sahadaki mobil cihazların GIS entegrasyonu ile acil arızaların bildiriminden çözümüne kadar etkin GIS kullanımı
 • Infor Saha Çözümleri ile birlikte tablet PC’ler, mobil cihazlar gibi birçok mobil teknolojinin yardımı ile etkin uygulamaların sunulması
 • Performans analizi araçları ile saha performansının online olarak izlenebilmesi
 • Bakım ve ölçümlerin sistem üzerinden yönetilerek planlanması
 • Rutin saha kontrollerinin ve bakımların planlanması
 • Taşeron ve hakediş takipleri
 • Proje faaliyetlerinin planlanması ve yönetimi sağlanmaktadır.

Kapsamlı, kullanımı kolay ve web tabanlı çözümümüzün sektöre özel bazı uygulamaları şöyledir;

Demirbaş Ömrü Analizi: Demirbaşların; güvenilirlik, bakım ve enerji maliyetleri gibi değerlerinin incelenmesi sonucunda, yatırım planlamaya destek olunmaktadır. Yatırım planlama isteği yapılan ekipmanlar, gerekli onaylardan sonra satınalma planlarına alınmaktadır.

Mobil Çözümler: Sahada kullanılan mobil uygulamalar ile saha ekiplerinin acil arıza takipleri, iş emri yönetim ve onay faaliyetleri, ölçüm alma ve rutin kontrol emirleri, bakım takipleri yapılabilmektedir.

Vardiya Operasyonlarının Yönetimi: Çeşitli zamanlarda hangi vardiyada hangi pozisyonarda kimlerin en az bulunması gerektiği, tesiste gelecek günler için kimlerin planlanabileceği, hangi personel seçilirse en az fazla mesai maliyeti olacağı gibi vardiya operasyonlarının çözümü için geliştirilen vardiya yönetim sistemi kullanılabilmektedir.

Satınalma Yönetimi: Bakım ve arızaların çözülmesi için gereken stokların temininden tesislerin ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar tüm tedarik süreçlerini, sipariş isteklerinin yaratılmasından teklif ve tedarik süreçlerine kadar kritik tüm süreçlerin yönetilmesini hedeflemektedir. Demirbaş satınalmalarına özel sertifikasyon takibi, demirbaş bakım dokümanları, MSDS gibi bir çok özelliği ile altyapı tesislerine özel bir satınalma sistemi sunmaktadır.

Depo Yönetimi Gerçek zamanlı depo yönetimi ile satınalma üzerindeki kontrolün ve verimin arttırılmasıyla stok ve malzeme maliyeleri azaltılır. Araç depolarının takibinden bakım rezervasyonlarının anında yapılabilmesi gibi altyapıya özel fonksiyonlar içermektedir.

Bakım Yönetimi ve Takvimleme: Fazla mesai ve boş zamanların azaltılmasıyla, bakım işgücünün verimli kullanımı ve bakım faaaliyetlerinin verimli bir şekilde planlanmasını sağlanmaktadır.

Çizelgeleme ve Planlama Araçları: Infor yıl boyunca ihtiyaç olacak kaynakların planlanmasından günlük – haftalık – aylık gant şemalarına kadar birçok planlama ve çizelgeleme aracı sunmaktadır. Bu şekilde kısıtlı kaynakların doğru olarak planlanması hedeflenmektedir.

Muayene Yönetimi: Muayene rotalarının ve muayene noktalarının planlanması ve kontrolü sağlanmaktadır.

Sektörel Regülasyonlar ve Güvenlik Kurallarına Uyumluluk: Infor EAM ile tüm uygunluklar iş planları, ekipmanlar ve lokasyonlar üzerine tanımlanmakta ve işletme ve bakım ekipleri arasında elektronik ortamda koordinasyon kurulmasını sağlanmaktadır. İşlere doğru kişiler atanmakta, kurulan iş akışları aşılamaz olduğundan sahada meydana gelebilecek olası kazalar önlenmektedir. Ayrıca güvenlik tedbirleri kişilerin inisiyatifinden çıkmaktadır.

Garanti Yönetimi: Kullanıcıların demirbaş garantilerini takip etmesi ve garanti taleplerini işletmesi sağlanmaktadır. Böylelikle garantilerden maksimum ölçüde yararlanılması mümkün olmaktadır.

Bütçe Yönetimi: Bakım operasyonlarına ait bütçe planlaması, gerçekleşen harcamaların belirlenip kaydedilmesi, kontrolü ve analizi otomatikleştirilmektedir. Etkin bir bakım operasyon bütçe yönetimi sağlanmaktadır.

Çağrı Merkezi Yönetimi: Acil 186, Beyaz Masa gibi çağrı merkezlerinin; müşteri veritabanı, demirbaş verileri, operasyon yönetimi ve GIS sistemi verileri kullanılarak, etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanmaktadır.

Lineer Ekipman Tanımları: Yol, boru hattı gibi lineer ekipmanların uzunluk, koordinat, başlangıç-bitiş noktası gibi lineer tanımlarının yapılması sağlanmaktadır. Girilen bu tanımlar sayesinde; hatlar üzerinde hangi metrelerin sorunlu olduğunun analiz edilebilmesi, lineer arama ile en yakın adres, ekipman, mobil ekip gibi verilere ulaşılabilmesi, herhangi bir bakım veya tamirat faaliyetinin hattın hangi mt/km aralığında yapılacağının tanımlanması mümkün olmaktadır.

Çift Yönlü GIS Entegrasyonu: Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) ile entegre olarak büyük bir coğrafi alana yayılmış olan demirbaşlarınızın konumlandırılması sağlanmaktadır.

Denetim Takibi: Demirbaş bilgilerinde yapılan değişimlerin sürekli olarak izlenmesi sağlanarak, güvenilir bir denetim ortamı sunulmaktadır.

Adres:Atatürk Bulvarı Ata 2/3 Plaza Kat: 7 No:65 - 66 Ataşehir / İSTANBUL
Tel: +90 216 545 90 78
Fax: +90 216 545 90 79
E-Mail: info@bilgiyon.com.tr
© Copyright 2011 BilgiYön Yazılım